Proces Weryfikacji Usługodawców

/Proces Weryfikacji Usługodawców
Proces Weryfikacji Usługodawców2018-07-28T06:00:06+00:00

1. Weryfikacja Zgłoszenia

Weryfikujemy informacje zawarte w CV i wypełnionej ankiecie. Jeśli kandydat spełnia podstawowe wymagania i jest oczywiste, że zrozumiał nasze ogłoszenie, jest kwalifikowany do kolejnego etapu.

 

2. Rozmowa Wstępna

Po pomyślnej weryfikacji CV dzwonimy aby porozmawiać chwilę na temat kandydata, jest to typowa rozmowa „HR” mająca w celu wzajemne zapoznanie się oraz wstępne poznanie swoich oczekiwań, wyjaśnienie zawartych w CV informacji. Na tym etapie przechodzimy na język angielski i weryfikujemy czy kandydat wystarczająco dobrze porozumiewa się w tym języku.

Po rozmowie, o ile we wszystkim się zgadzamy, wysyłamy kandydatowi link do testu on-line. Alternatywnie wysyłamy informację dlaczego nie kontynujemy procesu.

 

 

3. Test On-Line

Musimy zweryfikować deklarowaną wiedzę z zakresu SQL, baz i hurtowni danych. Test zawiera kilka pytań otwartych oraz pytania zamknięte i jest ograniczony czasowo. Po jego weryfikacji wysyłamy informację zwrotną, niestety nie zawsze pozytywną.

 

4. Spotkanie

Spotkanie w naszym biurze to ostatni etap rekrutacji. W tym spotkaniu kolejny raz sprawdzamy zdolności techniczne (potwierdzamy wyniki testu), dyskutujemy o doświadczeniu technicznym z CV oraz opowiadamy o naszej firmie. Odpowiadamy też na wszystkie możliwe pytania kandydata, ustalamy stawkę, która będzie podstawą stawki proponowanej klientom.

 

5. Ostateczne zatwierdzenie kandydata

Ostateczną decyzję o podpisaniu kontraktu podejmuje klient, który ostatecznie płaci za wykonywane usługi. Celem 4 etapów jest zebranie informacji o danej osobie tak aby móc przedstawić go naszym klientom. Razem z CV, opisem „wrażeń” po zapoznaniu się z kandydatem proponujemy również stawkę (oczywiście powiększoną o naszą marżę). Klient podejmuje ostateczną decyzję,